Archive for category: Blog

Venituri și cheltuieli nemonetare

Atât cheltuielile, cât și veniturile unei societăți pot fi împărțite în fluxuri financiare monetare și fluxuri financiare nemonetare. În prima categorie putem încadra cheltuielile fixe și variabile ale companiei, precum și veniturile generate din activitatea de bază (venituri din exploatare) sau ven...

Read More 0